Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie z siedzibą w Ludwinie, tel: 81 75 70 087,  adres e-mail: bibliotekaludwin.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie jest Robert Gostkowski, adres e-mail:biibliotekaludwin@op.pl, adres do korespondencji:  Ludwin 52, 21-075 Ludwin

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 650

Utworzono dnia: 22.06.2018

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

22.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Karta dorości

22.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Karta dzieci

22.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Prawo dorośli

22.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Prawo dzieci

22.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie w sprawie rejestru czynności

22.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie w sprawie IOD

22.06.2018, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Ochrona Danych Osobowych