Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego - Kosmiczne Otwarcie

4 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie. Tworzenie nowej siedziby biblioteki było dofinansowane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek, realizowanego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
            Od wielu lat, Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie przyciąga rzesze czytelników i tętni życiem. Odbywają się tu spotkania autorskie, liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki oraz wydarzenia kulturalne dla lokalnej społeczności. Aktywność kulturalno-edukacyjna biblioteki była  dotychczas jednak ograniczona przez trudne warunki lokalowe i zbyt małą powierzchnię siedziby, która liczyła niewiele ponad 70 mkw.   Kiedy w 2016 roku pojawiła się możliwość poprawy warunków lokalowych, poszukując środków zewnętrznych na to zadanie, biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie rozbudowy  istniejącego budynku na potrzeby biblioteki. W ramach naboru, ogłoszonego przez Instytut Książki w Krakowie wpłynęło 255 wniosków. Ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskało 89 wniosków. Nasza biblioteka uplasowała się na wysokim 23 miejscu.
            Choć biblioteka funkcjonuje w nowych wnętrzach już od grudnia 2020r., to jednak oficjalne jej otwarcie miało miejsce w minioną sobotę, 4 września. Przecięcia wstęgi dokonali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski, Doradca społeczny Ministerstwa Edukacji i Nauki Janusz Wawerski, Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Instytutu Książki w Krakowie Łukasz Jarocki, Starosta Powiatu Łęczyńskiego Krzysztof Niewiadomski, Zastępca Kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Joanna Chapska, Przewodniczący Rady Gminy Ludwin Wojciech Szymański, Przewodnicząca Klubu Seniora „Uśmiech Jesieni” Danuta Tomczyk, Wójt Gminy Ludwin Andrzej Chabros oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie Elżbieta Kuczyńska.
            Po uroczystym przecięciu wstęgi i powitaniu, goście wysłuchali historii ludwińskiej biblioteki. Spotkanie było okazją do podziękowań, które Pani Dyrektor i Pan Wójt złożyli wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania nowej książnicy. Podziękowania otrzymali również „przyjaciele biblioteki” oraz sponsorzy, którzy od wielu lat wspierają organizowany przez bibliotekę wyjazd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. Padło także wiele słów gratulacji i życzeń dla zespołu ludwińskiej biblioteki - owocnej, kreatywnej pracy w nowym miejscu. W trakcie uroczystości wystąpiła trójka niezwykle uzdolnionej młodzieży z terenu naszej gminy, byli to: Julia Smyk, Weronika Kawalerska oraz Gabriel Czuchaj. Tego dnia nie mogło zabraknąć również zespołu Klubu Seniora „Uśmiech Jesieni”, który działa przy bibliotece już od prawie 14 lat.
            Dziś nowy budynek biblioteki jest przestrzenią do spotkań dla wszystkich mieszkańców Gminy Ludwin. Dziękujemy tak licznie przybyłym na uroczystość czytelnikom, mieszkańcom oraz zaproszonym gościom. Składamy serdecznie podziękowania Pani Ewie Kukawce oraz Panu Patrykowi Uliaszowi za pomoc w organizacji tego wyjątkowego wydarzenia


Licznik odwiedzin: 231782