„Przestrzeń SVOBODA" - filia biblioteczna w Piasecznie

Projekt „Przestrzeń SVOBODA - nowe oblicze biblioteki we wsi Piaseczno" zrealizowany został dzięki środkom finansowym wygranym w konkursie grantowym Fundacji „Orlen - Dar Serca
pn. "Moje miejsce na Ziemi". Pomysłodawcą, autorem i wykonawcą projektu jest lokalne Stowarzyszenie "Skrzydła". Realizacja projektu była możliwa dzięki otwartości i przychylności pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, którzy to zaufali stowarzyszeniu i ich pomysłowi na nową przestrzeń. Przedsięwzięcie to odpowiedź na potrzeby czytelnika oraz współczesny model funkcjonowania bibliotek. Aranżacja pomieszczenia, zakup nowego wyposażenia oraz odświeżenie księgozbioru, pozwoliło na wykreowanie nowej przestrzeni kulturalnej we wsi Piaseczno. Głównym przesłaniem pomysłodawców projektu, było stworzenie takiego miejsca, które będzie impulsem do zmiany sposoby korzystania z biblioteki. Ta svoboda i jej towarzyski wymiar sprawią, że nasza biblioteka będzie miejscem przyjaznym, otwartym i coraz częściej odwiedzanym, a tym samym działania te będą miały znaczący wpływ na popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców. Po otrzymaniu dotacji, do projektu włączyła się Gmina Ludwin. Dzięki wspólnemu wysiłkowi i działaniu, udało się poszerzyć zakres planowanych prac tj. wykonać podwieszany sufit i efektowne punktowe oświetlenia oraz wykuć przejście do toalety (te działania nie były przewidziane w projekcie).

Odnowienie biblioteki i poprawa jej funkcjonalności pozwoli nam na organizację aktywności skierowanych do dzieci: spotkania z książką, warsztaty rękodzieła, cykl „Palcem po Mapie, czyli opowieści o świecie bliższym i dalszym”. Dorośli będą mogli uczestniczyć
w zorganizowanych warsztatach i spotkaniach. Pomysły na planowane aktywności zostaną skonsultowane z czytelnikami i dostosowane do ich potrzeb, o czym będziemy informowali na bieżąco. Otwarcie biblioteki odbędzie się 3 lutego 2019r,  o godzinie 13.00

Sfinansowano ze środków Fundacji „Orlen-Dar Serca”

Tekst: Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piasecznie "SKRZYDŁA"

 


Licznik odwiedzin: 109158