OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2): „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

Ogłoszenie nr 346807 - 2016 z dnia 2016-11-18 r.

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej poprawioną treść SIWZ, wzór umowy oraz załączniki. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 25.11.2016 r. godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2016 r. o godz. 13.15.

https://ludwin.powiatleczynski.pl/gmina_ludwin,show,841,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2-biblioteka-brama-pojezierza-leczynskowlodawskiego-rozbudowa-gminnej-biblioteki-publicznej-im-andrzeja-luczenczyka-w-ludwinie

 

Licznik odwiedzin: 246928