Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

KARTA INFORMACYJNA - DZIECI (ZGODA)

KARTA INFORMACYJNA

dotyczy bezpośredniego zbierania danych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Gminna Biblioteka Publiczna im.

Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

z siedzibą w siedzibą w Ludwinie , tel. 81 75 70 087 , adres e-mail: bibliotekaludwin@op.pl

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski,

adres e-mail e-mail.bibliotekaludwin@op.pl , adres do korespondencji: Gminna Biblioteka

Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, Ludwin 52, 21-075 Ludwin

3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej im.

Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie.

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

osobowych Pana/i dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej im.

Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej bibliotece im. Andrzeja

Łuczeńczyka w Ludwinie

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i

dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.

 

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych.

8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem umownym lub warunkiem

zawarcia umowy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w

Gminnej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie. Konsekwencją

niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda -

zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece

Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie.

9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji (w tym profilowaniu).

10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub

organizacji międzynarodowej.

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Gminnej Bibliotece Publicznej

im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie dostępny jest do wglądu w wypożyczalni biblioteki

głównej.

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: