Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

Regualmin

Regulamin korzystania z komputerów

w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

 

1. Komputery przeznaczone są dla Użytkowników posiadających elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.

2.   Przed rozpoczęciem korzystania z komputerów należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.

3.   Stanowiska komputerowe są udostępniane nieodpłatnie.

4.  Maksymalny czas pracy przez Użytkownika wynosi 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach czas ten można wydłużyć za zgodą bibliotekarza.

5.    Korzystanie z internetu i programów użytkowych służy celom:

 • naukowym,
 • edukacyjnym,
 • kulturalnym,
 • informacyjnym,
 • aktywizacji społeczno-zawodowej.

6. Komputery nie mogą być wykorzystywane do:

 • wykonywania czynności naruszających prawo polskie, a w szczególności prawa autorskie twórców oraz dystrybutorów oprogramowania i danych,
 • wyszukiwania informacji o treściach erotycznych, rasistowskich, wulgarnych, naruszających dobre obyczaje,
 • gier, zabaw,
 • celów komercyjnych.

7. Zabrania się:

 • instalowania na komputerach oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub ściągniętego przez internet,
 • dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, przełączania lub odłączania klawiatur, monitorów, myszek, rozkręcania jednostek centralnych,
 • jedzenia i picia podczas pracy przy komputerze.

8. Dyżurny bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika  na komputerze.

9. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputerów należy niezwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi.

10. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach statystycznych.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest:  

 • uszkodzenie sprzętu komputerowego,
 • naruszenie obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu.

12. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad Regulaminu może spowodować pozbawienie Użytkownika prawa do korzystania z Telecentrum.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: