Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

Regulamin

Regulamin czytelni
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka
w Ludwinie

§ 1

 1. Z czytelni mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Przychodząc do czytelni, użytkownik zostawia wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę w miejscu do tego przeznaczonym.
 4. W czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni
 6. W czytelni zajmuje się miejsca dowolne.
 7. W czytelni obowiązuje cisza.

§ 2

 1. W czytelni można korzystać ze zbiorów biblioteki, których nie wypożycza się do domu.
 2. Książki i czasopisma z księgozbioru podręcznego udostępnia bibliotekarz.
 3. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 5. Książek i czasopism nie wolno wynosić do kserowania bez wiedzy bibliotekarza.
 6. Korzystanie z czytelni musi być poprzedzone wpisem do "Rejestru użytkowników"
 7. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zobowiązany jest zwrócić książki bibliotekarzowi.
 8. Książek z czytelni nie wypożycza się do domu.
 9. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć do domu książki na czas zamknięcia czytelni, wyłącznie czytelnikom Biblioteki. Jednorazowo można wypożyczyć 2 woluminy.
 10. Warunkiem wypożyczenia książek do domu jest pozostawienie dokumentu stwierdzającego tożsamość czytelnika.

§ 3

 1. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogu, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
 2. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka informuje, w której z Bibliotek może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka.
 3. Czytelnik może korzystać bezpłatnie z komputera.

§ 4

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością publiczną.
 2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz, w zależności od stopnia uszkodzenia. .

§ 5

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie.

 

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: