Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

Regulamin

Regulamin wypożyczalni

 Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka  

w Ludwinie

 

   § 1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy chętni.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Zapisujący się czytelnik powinien:
  1. okazać dokument potwierdzający tożsamość,
  2. zapoznać się z regulaminem wypożyczalni,
  3. podpisać zobowiązanie czytelnika,
  4. czytelnik nieletni – złożyć poręczenie rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska i telefonu.

§ 2

 1. Jednorazowo wypożyczamy 3 woluminy z zakresu literatury populanonaukowej
  i naukowej lub 5 woluminów z zakresu literatury pięknej na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc oraz 3 egzemplarze czasopism – na 7 dni. Z najnowszych numerów prasy można korzystać jedynie w czytelni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki o 7 dni, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3.  W przypadkach szczególnie uzasadnionych (jeżeli na wypożyczone książki jest duże zapotrzebowanie) biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt.1.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

§ 3

 1. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące księgozbioru, katalogów, źródeł informacyjnych.
 2. Bibliotekarz udziela także porad i informacji dotyczących techniki pracy z książką.

§ 4

 1. Z chwilą wypożyczenia książki czytelnik staje się za nią całkowicie odpowiedzialny
  i jest zobowiązany zwrócić ją w oznaczonym terminie, w stanie, w jakim została wypożyczona.
 2. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, lub
 3. Za zagubioną książkę czytelnik płaci jej wartość wpisaną do księgi inwentarzowej, lub za zgodą pracownika GBP czytelnik może dostarczyć zamiast zniszczonej – inną książkę, nie mniejszej wartości, przydatną w bibliotece.
 1. Jeżeli czytelnik zgubi część dzieła wielotomowego, wówczas płaci odszkodowanie odpowiadające wartości kompletu.
 2. Odszkodowanie za książki zagubione lub zniszczone czytelnik wpłaca na konto GBP.

   § 5

 1. Za upomnienia pisemne lub telefoniczne czytelnik pokrywa poniesione
  przez bibliotekę koszty (opłata za impuls telefoniczny, cena przesyłki zwykłej).
 2. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki lub zapłaty, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: