Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

KARTA INFORMACYJNA - DOROŚLI (ZGODA)

KARTA INFORMACYJNA

dotyczy bezpośredniego zbierania danych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im.

Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

z siedzibą w Ludwinie, tel. 81 75 70 087, adres e-mail: bibliotekaludwin@op.pl

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski,

adres e-mail e-mail.bibliotekaludwin@op.pl, adres do korespondencji: Gminna Biblioteka

Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, Ludwin 52, 21-075 Ludwin

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej im.

Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie.

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności

Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja

Łuczeńczyka w Ludwinie

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności

Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej bibliotece im. Andrzeja Łuczeńczyka w

Ludwinie

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia

danych i prawo do cofnięcia zgody.

 

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych.

8.Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia

umowy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej

Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie. Konsekwencją niepodania

danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z

Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece

Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie.

 

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w

tym profilowaniu).

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji

międzynarodowej.

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Gminnej Bibliotece Publicznej

im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie dostępny jest do wglądu w wypożyczalni biblioteki

głównej.

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: