Klub Seniora „Uśmiech Jesieni”

 

W grudniu 2007 r., przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, powstał Klub Seniora. Klub skupiał 20-ososbową grupę emerytów i rencistów z terenu naszej gminy. W roku 2008 Gmina Ludwin przystąpiła do realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Program Integracji Społecznej. Zgodnie ze Strategią Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej miał za zadanie integrować osoby starsze i niepełnosprawne oraz zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu . Efektami pracy klubu, który otrzymał nazwę „Uśmiech Jesieni” miało być zwiększenie motywacji do działania, zaufania we własne siły oraz wykorzystania potencjału intelektualnego i umiejętności członków.          Przede wszystkim chodziło o zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych. 

Zaczęło się od wspólnego wyjazdu na grzybobranie w okolice Sosnowicy i Uhnina. Przeprowadzono tam konkurs na najokazalszego borowika i najlepszego grzybiarza , zaś zwycięzcy otrzymali nagrody. Po powrocie obiad przygotowany w pizzerii Rondo smakował wyśmienicie . Pogoda  i dobry humor uczestników sprawiły, że impreza była wspaniała.  Zachęciło to i przyciągnęło do naszego klubu nowych członków – obecnie liczy on 48 osób.

W Klubie Seniora w Ludwinie organizowane są różnego typu działania, wśród nich spotkania okolicznościowe: Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, wieczory kolęd, wyjazdy na grzybobrania, wycieczki, warsztaty kulinarne i florystyczne.

Przy organizowaniu w/w form pracy, klub współpracuje ze Stowarzyszeniem Kobiet Powiatu Łęczyńskiego (instruktorzy prowadzący warsztaty) i Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pomoc w finansowaniu niektórych działań).

Licznik odwiedzin: 246928