„Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 338089 - 2016 z dnia 2016-11-07 r.

Dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego znajduje się na stronie internetowej Gminy Ludwin www.ludwin.powiatleczynski.pl w zakładce „zamówienia publiczne”.

https://ludwin.powiatleczynski.pl/gmina_ludwin,show,836,biblioteka-brama-pojezierza-leczynskowlodawskiego-rozbudowa-gminnej-biblioteki-publicznej-im-andrzeja-luczenczyka-w-ludwinie

Licznik odwiedzin: 246928