Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie z siedzibą w Ludwinie, tel: 81 75 70 087,  adres e-mail: bibliotekaludwin.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie jest Robert Gostkowski, adres e-mail:biibliotekaludwin@op.pl, adres do korespondencji:  Ludwin 52, 21-075 Ludwin

Licznik odwiedzin: 246928