Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

W związku z pytaniami do SIWZ pn. „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie", Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W związku z odpowiedziami na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 25.11.2016 r. o godz. 13.00.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie Elżbieta Kuczyńska

https://ludwin.powiatleczynski.pl/gmina_ludwin,show,840,pytania-i-wyjasnienia-biblioteka-brama-pojezierza-leczynskowlodawskiego-rozbudowa-gminnej-biblioteki-publicznej-im-andrzeja-luczenczyka-w-ludwinie

Licznik odwiedzin: 246928