OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie Ogłoszenie nr 341256 - 2016 z dnia 2016-11-10 r. Zamawiający umieszcza na stronie internetowej aktualną treść SIWZ oraz te załączniki, w których została zmieniona treść. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

https://ludwin.powiatleczynski.pl/gmina_ludwin,show,837,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-biblioteka-brama-pojezierza-leczynskowlodawskiego-rozbudowa-gminnej-biblioteki-publicznej-im-andrzeja-luczenczyka-w-ludwinie

Licznik odwiedzin: 246928