„Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie załączników – aranżacja wnętrz (zawierających rysunki, opis techniczny, STWiOR).

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

https://ludwin.powiatleczynski.pl/gmina_ludwin,show,838,zmiana-siwz-biblioteka-brama-pojezierza-leczynskowlodawskiego-rozbudowa-gminnej-biblioteki-publicznej-im-andrzeja-luczenczyka-w-ludwinie

 

Licznik odwiedzin: 246928