Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka jest główną publiczną biblioteką Gminy Ludwin.

Sieć bibliotek Gminy Ludwin tworzą:  Biblioteka Główna w Ludwinie oraz 2 Filie biblioteczne w Piasecznie i Zezulinie.

Zadania Biblioteki:
 - Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie zbiorów bibliotecznych.

-  Udostępnianie materiałów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu.

- Prowadzenie działalności informacyjnej.

- Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu.

- Rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Ludwin.

- Upowszechnianie i kształtowanie czytelnictwa w Gminie Ludwin.

- Upowszechnianie wiedzy i  nauki.

- Wdrażanie różnorodnych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych na rzecz społeczności lokalnej.

- Stałe rozwijanie oferty edukacyjnej Biblioteki.

 

 

Licznik odwiedzin: 246928